Tilsyn med administrationen af lovgivningen om boligsikring

Henrik Rachlev (IA) forlader salen.

Indstillingen godkendes.