Tilsyn med administrationen af lovgivningen om boligsikring

Indstillingen godkendes