Tilsyn af overholdelse af lovgivningen på alkoholområdet i Nuuk

Orientering taget til efterretning.