Tilsyn af bygdetilbud og dagplejeordninger i 2020

Orienteringen tages til efterretning.