Tillægspunkt: Status på udvalgsrejser og udvalgsformænds fysiske deltagelse i udvalgsmøder

Indstillingen godkendes, med følgende ændring i pind 2:

-at godkende at udvalgsformænd kan deltage fysisk til møder