Tillægsdagsordenspunkt: Indstilling om valg af ejerskabsmodel

Flertallet godkender indstillingen. 

Den først pind i indstillingen afvises fra Siumut med bemærkning om at sagen ønskes behandlet til temadagen inden Kommunalbestyrelsens møde på grund af mangelfuldt oplæg samt ønske om fremlæggelse af økonomiske konsekvenser i forhold til løsningsforslagene.