Tillægs – og omplaceringsbevilling for 2. kvartal 2019

Indstillingen godkendes.