Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2018

Indstillingen godkendes.