Tillægs og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2018

Indstillingerne godkendes med følgende bemærkning:

– at beslutningen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv omkring tillægsbevilling på 6. mio.kr. til IT- området afvises, opretholdes.