Tillægs – og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2017

Indstilling godkendt.