Tilbygning til Nuuk Center

Orienteringen tages til efterretning.