Tilbygning Nuuk center

Orienteringen tages til efterretning.