Tidlig indsats Tasiilaq

Orienteringen tages til efterretning.