Tema for år 2020

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes.