Tasiilaq Forebyggelsesudvalgs handlingsplan for 2021

Orienteringen tages til efterretning, og sagen sendes videre til orientering i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.