Svømmehal

Man modtog et brev fra fritidsnævnet vedr. svømmehalsplanerne, dateret den 12.maj 2020.

Indhold af brevet:

”Vores afdeling for Sundhed og Fritid holdt et seminar den 26.02.2020 om Sundhed og idræt som et led i vort arbejde, for at fastlægge hvad man kan arbejde med i løbet af året og for at undersøge hvorledes prioriteringen skal være. Sådan et årligt prioriteringsseminar blev holdt for andet år, hvor man drøftede, evaluerede sammen med deltagelse af samtlige medarbejdere i afdelingen, med udgangspunkt i hvad man blev enige om fra forrige år.

Det har været nævnt en mulighed for at kunne arbejde med temaet om muligheden for at få en svømmehal i Paamiut og dette tog vi op i dette års seminar og forstod, at dette tema også er blevet taget op og rejst af lokaludvalget.

Her i år blev man enige om, at man vil forhøre sig hos Lokaludvalget, med følgende overskrifter:

  • Hvordan det går og hvad der er planer omkring frembragte punkt.

  •  

  • Om muligheden for at samarbejde omkring undersøgelse om der er reelt grundlag/realistisk for at arbejde videre med planer omkring en svømmehal, da opgaven er omfattende og ikke bare med grundlag i de penge, der bliver behov for at kunne anlægge en sådan, men også fordi man skal kunne overskue de omkostninger, der vil blive i en fremtidig drift af en svømmehal.

  • Man skal lige tygge på sagen for at vurdere på hvilken måde lokalafdeling og vores afdeling kan samarbejde for at arbejde videre med en plan og de muligheder, der kan være.

Vi vil vente med spænding på en tilbagemelding på henvendelsen fra Jeres side.”

Man henviste til Lokalafdelingens dokumentation for arbejdet om ”Helhedsplan for Paamiut”. Der er ikke andre udførlige handleplaner. Men man ønskede med udgangspunkt i de eksisterende rammer, at man kunne få tilført/overveje anlæggelse af et mindre bassin forbundet med Idrætshallen, som taglægges/overdækkes med glas.