Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen

Indstillingen godkendes.