Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen og giver ligeledes borgmesteren mandat til at rette redaktionelle ændringer til andenbehandlingen af styrelsesvedtægten.