Struktur for udvalgsrejser

Indstillingen godkendes.