Stor fælles spisning for ældre

Sammenfatning af sagen:
Grundet covid-19 har man ikke holdt stort fællesspisning for de ældre i år. Derfor skal man tage en ny stillingtagen til sagen.
Indstilling:
Det indstilles at der holdes stort fællesspisning for de ældre, i det nye år, mandag den ulloq 18. Januar 2021-imi i forsamlingshuset.
I forbindelse med borgmesterbesøget i januar, vil hun således deltage til fællesspisningen.

Mandag den 18/01-2021 vil de ældre have fælles spisning i forsamlingshuset..

Borgmesteren, som vi være i byen skal deltage til fællesspisningen. Da man kun kan være 60 personer i forsamlingshuset, kan kun ældre uden gangsbesvær deltage.

Der vil dog være fællesspisning i alderdomshjemmet den 10/12-2020, kl.: 17:00. Der vil blive serveret grønlandsproviant samt uddeling af gaver.