Sted og veje i Nuuk by, der skal tildeles benævnelse

Indstillingen godkendes.