Statusrapport for Udviklingsplanen

Orienteringen tages til efterretning.