Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020, Statusrapport 6, 4. kvartal 2018

Orienteringen tages til efterretning, og sagen sendes videre  til orientering i Udvalg for Økonomi og Erhverv