Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020

Orienteringen tages til efterretning, og sagen sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv til orientering