Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020

Orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkning fra Siumut om, at ved indberettelser skal der meddelelse/status tilbage til anmelder.