Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020

Orienteringen tages til efterretning  og sendes videre til udvalget for Økonomi og Erhverv