Status vedrørende automatspiltilladelser

Orienteringen tages til efterretning.