Status vedrørende automatspiltilladelser

Indstilling godkendes.