Status vedrørende alkoholbevillinger

Orienteringen tages til efterretning.