Status vedrørende alkoholbevillinger

Orienteringen tages til efterretning med denne bemærkning:

– at bevillingstagernes navne skal gennemgås og opdateres.