Status på værested og tryghedspatruljen i Nuuk

Indstillingen godkendes.