Status på værested og tryghedspatruljen i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.