Status på Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger

Indstillingen godkendes.