Status på udmøntnings af 2019 midler

Rasmus præsenterer udgifter og fordeling. 

Orienteringen blev taget til efterretning og der blev givet input til nye projektforslag. Der blev givet forslag om at inddrage klubber og foreninger i arbejdet. 

Der blev også givet inputs til at give muligheder for forbedring af nærområder.

Det blev besluttet at lave et lille reklamefremstød for lokaludvalgets pulje for at få flere ansøgninger.