Status på udmøntning af 2019 midler

Status på udmøntning af 2019 midler

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019. Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.
Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019.

Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er medio august 2019 som følger:

Udgifter

Godkendte midler/kr.

Anvendte midler/kr.[1]

Mødeforplejning (januar – september 2019)

 

7700

Nuuk Sneskulptur festival

120.000

120.000

Historisk skiltning

20000

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

10.000

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

8.762

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner

152.990

0

(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

 

Red Barnet – Sejltur for udsatte børn

12.025

12.025

Nordisk Koncertkor (Optræden under Nuuk Nordisk)

34.000

34.000

International Museumsdag – Nuuk Kunstmuseum

26.000

26.000

Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019 (NAPA)

300.000

300.000

Uanga Timera – teaterprojekt på skolerne

100.000

100.000

Projekt Law Shifters – Nuuk Kunstmuseum

60.000

60.000

Teater: Narsarsuaq/Slette. My home is where my heart is

200.000

200.000

Pinnersaat, smykkeudstilling, Nuuk Kunstmuseum

65.000

65.000

Gadefest/Nabolag loppemarked, Asiarpak

5100

5100

Josef Tarrak Teater målrettet unge

251.920

251.920

20 års Jubilæum, Timersoqatigiiffik Qeersaat

40600

 

Ningyo i Japan

100000

 

Kunst i Blokkene

93000

 

50-årsdagen for eksplosionen i Blok 5

29000

 

Bardomshjem, Nuuk Lokalmuseum

40000

 

Lumnious Greenland

243123

 

Myter og sagn i Norden

55800

 

Nationaldragt i Børnehøjde

10000

 

I alt

1977320

 

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

Kr. 3.970.000

Kr. 1.977.320

Kr. 1.992.680

Indstilling

Der indstilles til:

  • at orienteringen tages til efterretning

     

Taget til efterretning med en bemærkning om at status skal opdateres og at medlemmerne opfordrer hinanden til at udarbejde forslag til dagsordenen.