Status på Udmøntning af 2019 midler

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019. Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.

Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019.
Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er primo marts 2019 som følger:

Udgifter

Anvendte midler/kr.[1]

 

Mødeforplejning

 

1400

Nuuk Sneskulptur festival (tildelt op til 120.000 kr. i 2019)

 

35.400

Historisk skiltning (tildelt op til 20.000 kr. i 2019)

 

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

 

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

 

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner
(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

 

152.990 kr.

I alt

214.552 kr.

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

 

Kr. 3.970.000

 

Kr. 214.552

 

Kr. 3.755.448

 

Indstilling

Der indstilles til:

  • at orienteringen tages til efterretning

Bilag
Ingen

 


[1] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.

Beslutning
Orienteringen tages til efterretning