Status på Udmøntning af 2019 midler

4A: Status på udmøntning af 2019 midler

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019. Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.

Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019.

Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er primo april 2019 som følger:

Udgifter

Godkendte midler/kr.

Anvendte midler/kr.[1]

 

Mødeforplejning (januar – april 2019)

 

 

 

2010

Nuuk Sneskulptur festival

 

Op til 120.000

110.773

Historisk skiltning

 

Op til 20.000

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

 

10.000

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

 

8.762

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner
(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

 

152.990 kr.

0

Red Barnet – Sejltur for udsatte børn

 

12.025

12.025

I alt

323.777 kr.

149.570 kr.

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

 

Kr. 3.970.000

 

Kr. 149.570

 

Kr. 3.820.430

Indstilling

Der indstilles til:

  • at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Ingen


[1] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.

Beslutning
Orienteringen tages til efterretning