Status på udmøntning af 2019 midler

Status på udmøntning af 2019 midler

Nuuk Lokaludvalg er tildelt i alt 4.225.000 kr. i 2019. Af dette beløb skal der fratrækkes vederlag 2.124 kr. om måneden for 10 personer, hvilket svarer til 255.000 kr. årligt.
Lokaludvalget har dermed pulje på 3.970.000 kr. i 2019.

Status i forhold til udmøntning af 2019 midler er medio august 2019 som følger:

 

Udgifter

Godkendte midler/kr.

Anvendte midler/kr.[1]

Mødeforplejning (januar – august 2019)

 

 

6365

Nuuk Sneskulptur festival

 

120.000

120.000

Historisk skiltning

 

Op til 20.000

6.000

Qiajuk Studio – filmvisning og debat om etablering af community dance center i Nuuk

 

10.000

10.000

René Design – tryk af informationsmateriale

 

8.762

8.762

Opsætning af lys og hegn ved fodboldbaner
(OBS. Udmøntes først når opgaven er gennemført)

152.990 kr.

0

Red Barnet – Sejltur for udsatte børn

 

12.025

12.025

Nordisk Koncertkor (Optræden under Nuuk Nordisk)

 

34.000

34.000

International Museumsdag – Nuuk Kunstmuseum

 

26.000

26.000

Nuuk Nordisk Kulturfesitval 2019 (NAPA)

 

300.000

300.000

Uanga Timera – teaterprojekt på skolerne

 

100.000

100.000

 

Projekt Law Shifters – Nuuk Kunstmuseum

 

60.000

60.000

Teater: Narsarsuaq/Slette. My home is where my heart is

 

200.000

200.000

Pinnersaat, smykkeudstilling, Nuuk Kunstmuseum

 

65.000

65.000

Gadefest/Nabolag loppemarked, Asiarpak

 

5100

5100

Josef Tarrak Teater målrettet unge

 

251.920

251.920

I alt

1.365.797 kr.

1.195.245

 

 

Rådighedsbeløb:

Forbrug:

Til rådighed:

Kr. 3.970.000

Kr. 1.195.245

Kr. 2.774.755

 

Indstilling

Der indstilles til:

  • at orienteringen tages til efterretning

 


[1] Der skal tages højde for de enkelte projekters endelige slutregnskab. Uforbrugte midler tilbagebetales til Nuuk Lokaludvalg.

Orienteringen tages til efterretning