Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, maj 2020

Orientering taget til efterretning