Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, juli 2019.

Orientering tages til efterretning.