Status på Kommuneqarfik Sermersooqs Østgrønlandske turismepulje

Orienteringen tages til efterretning.