Status på kommunens arkiver

Orienteringen tages til efterretning.