Status på indsatser under ældresektorplanen

Orienteringen tages til efteretning