Status på indsatser i Udvalget for Børn og Familie

Orientering taget til efterretning.