Status på Hovedstadsstrategien

Orienteringen tages til efterretning.