Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Orienteringen tages til efterretning.