Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer i valgperioden 2013-2017

Orienteringen tages til efterretning.