Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Orientering taget til efterretning.