Status på daginstitutioner i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.