Status på daginstitutioner i Nuuk

Indstillingen godkendes.